Důležité dokumenty sítě WiFiMorava.com

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.Povinné čtení ... aneb je dobré se s tím seznámit.... Pozor: dokumenty ve formátu pdf nemusejí být čitelné v Adobe Acrobat Reader ve verzi nižší než 9.0 !!! Důležité dokumenty (Ceníky, Všeobecné a Provozní podmínky, ale i smlouvy jsou i při každé změně zasílany ČTÚ). Tato stránka obsahuje i veškeré získané dokumenty jako jsou živnoštáky, zdravotní způsobilost, EORI, osvědčení aatd.

Důležité dokumenty
(síť WiFiMorava.com)

(Stránka je v rekonstrukci - omluvte případné chyby, přeškrknuté a šedé dokumenty jsou již neplatné)

Kontakt (Spojení na nás: IČ, DIČ, e-maily, telefony, mobily, komunikační programy, bankovní spojení a jiná spojení)
Ceník v síti WiFiMorava.com ... aneb co připojení a naše služby koštují ?
Lokality možného pokrytí internetem (mapa bezdrátového internetu a sítě WiFiMorava.com)
Uveřejnění a oznámení aktuálních typu rozhraní veřejné komunikační sítí (Dle dopisu ČTÚ - značka: ČTÚ-51 550/2011-610 Ing. Zetek / +420-224-004768 14. června 2011 )
       
      Nové a nejdůležitější dokumenty na jedné www stránce - (Všeobecné podmínky, Reklamační protokol, Odstoupení od smlouvy - formulář, Protokol pro změnu smlouvy - formulář, Zásady zpracování osobních údajů, Pravidla poskytování internetových služeb, Návrh smlouvy, Jaké používáme rozhraní, Prohlášení o používání cookies)
       

Ostatní dokumenty i již neplatné

  Objednávka internetu WiFiMorava včetně aktuálního ceníku (platnost od 14.12.2005)
Co je součástí základní instalace (Zakoupením připojovací sady získáváte od nás instalaci zdarma. Co vše obsahuje?)
Help stránka WiFiMorava.com .. aneb než nám zavoláte pro pomoc
Copyright WiFiMorava.com
  Všeobecné podmínky WiFiMorava.com (platnost od 15.1.2007 - ** viz. pozn. dole)
  Všeobecné podmínky WiFiMorava.com (platnost od 1.1.2007 - ** viz. pozn. dole)
  Všeobecné podmínky WiFiMorava.com (platnost od 14.09.2006 - ** viz. pozn. dole)
  Všeobecné podmínky WiFiMorava.com (platnost od 14.12.2005 - ** viz. pozn. dole) ***
Reklamační řád WiFiMorava.com (platnost od 01.01.22021 - ** viz. pozn. dole)
Reklamační řád WiFiMorava.com (platnost od 31.8.2005 - ** viz. pozn. dole)
Reklamační protokol
Provozní podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb WiFiMorava.com ** viz. pozn. dole 14.09.2006 ***
Provozní podmínky pro služby WiFi (internet) WiFiMorava.com (platnost od 14.09.2006 - ** viz. pozn. dole) ***
  Provozní podmínky pro služby WiFi (internet) WiFiMorava.com (platnost od 14.12.2005 - ** viz. pozn. dole) ***
Pravidla pro práci
Digitální elektronický podpis pro wifimorava@wifimorava.com přes PostSignum QCA - kvalifikovaný certifikát pro komunikaci s úřady státní správy. Bližší informace jsou ZDE. (platnost od 27.12.2007 - do 26.12.2008). Důležité informace kolem našich certifikátů a elektronických podpisů.
Digitální elektronický podpis pro e-mailovou adresu info@vprdeli.com přes PostSignum VCA - komerční certifikát pro zabezpečení běžné komunikace s vašimi partnery prostředky elektronického podpisu i šifrování.
Jak zaplatit za službu poskytování internetu šekem na náš účet - VZOROVÝ PŘÍKLAD.
NetLimiter a využívání P2P u WiFiMorava.com - DŮLEŽITÉ INFO !!!
Stanovisko k reklamacím radiových zařízení u velkododavatele
  Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb (platnost od 13.08.2008)
  Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb (platnost od 14.09.2006)
  Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb (platnost od 14.12.2005)
Smlouva na připojení k síti internet bezdrátovou technologií
Formulář pro průzkum proveditelnosti internetového připojení
Zakázkový list
Prohlášení - příloha
Souhlas vlastníka pro vybudování bezdrátového přípojného bodu a koncového bodu
Vyjádření vlastníka (správce) objektu, nemovitostí nebo vedení k provedení nezbytných úkonů nutných pro zřízení koncového bodu veřejné telekomunikační sítě za účelem poskytování veřejné telekomunikační služby Ethernet
Garance vrácení peněz WiFiMorava.com (připravujeme)
  Živnostenský list (IČ 60788755) - Vyhledání monitorovací techniky, mimo činnosti uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona (Živnostenský list na dobu neurčitou) Platnost od 24.6.1998
  Roman Lukša Celní úřad Přerov EORI CZ6909094192 Platnost od 14.12.2012 Jinak ve vyhledávači EORI: http://ec.europa.eu/
 
Od 1.7.2009 se hospodářské subjekty při styku s celní správou musí, za podmínek stanovených v celních předpisech, identifikovat EORI číslem. Tuto povinnost stanovuje nařízení Komise (ES) č.312/2009 ze dne 16.dubna 2009, kterým se mění nařízení (EHS) č.2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č.2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství. EORI číslo slouží jako jedinečný identifikátor pro styk s orgány celní správy ve všech členských státech Společenství. EORI číslo může být přiděleno pouze hospodářskému subjektu s právní subjektivitou. O přidělení EORI čísla si hospodářský subjekt požádá v členském státě Společenství, v němž má své sídlo. Pokud subjekt nemá v členském státě sídlo, požádá o přidělení EORI čísla v členském státě, v kterém bude poprvé podávat celní deklaraci. V České republice jsou EORI čísla přidělována na celních úřadech. Pokud bylo subjektu EORI číslo přiděleno před 1.7.2009 bez vyžádání, obdržel o této skutečnosti sdělení.
  Živnostenský list (IČ 60788755) - Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (Živnostenský list na dobu neurčitou)/a> Platnost od 19.12.1996
  Živnostenský list (IČ 60788755) - Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, mimo zboží v příloze č.1 až 3 zákona č.455/91Sb. (Živnostenský list na dobu neurčitou) Platnost od 29.5.1995
  Živnostenský list - Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení (Živnostenský list vázaný) Platnost od 23.5.2006
Montáž, údržba a servis zařízení pro vysílání, přenos a příjem informací jakéhokoli druhu po vedení radiovými, optickými či jinými prostředky využívajícími elektromagnetických vln. Základními skupinami telekomunikačních zařízení jsou zejména drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně kabelových souborů, drátová telekomunikační vedení v dálkových sítích včetně kabelových souborů, kabelová vedení s optickými vlákny v místních a dálkových sítích včetně kabelových souborů, telefonní ústředny včetně příslušných kabelových rozvodů (telefonní ústředny veřejné, pobočkové, zařízení pro datovou síť integrovaných služeb), radioreléová zařízení (analogová, digitální), přenosové systémy (analogové a digitální včetně linkového traktu, výstavba linkového traktu), koncová telekomunikační zařízení (telefonní přístroje, záznamníky, dálnopisné stroje, telefaxy, karty faxové, modemové), kabelové rozvody pro jednosměrné šíření televizního a rozhlasového signálu (společné televizní antény včetně domovních rozvodů, telekomunikační kabelové rozvody), rádiová zařízení pro rozhlasové a televizní vysílání (rozhlasové vysílače s frekvenční modulací a s amplitudovou modulací, TV vysílače a převaděče, distribuční rozhlasová zařízení, anténní systémy, vysílače systému mnohabodového, mnohakanálového distribučního systému), speciální telekomunikační zařízení (klasické signálové rozvody a zařízení, pulty centralizované ochrany, elektronická zabezpečovací signalizace včetně komunikátorů, elektrická požární signalizace včetně komunikátorů, sirény, automatické telefonní hlásiče), vysílací a přijímací rádiová zařízení (stanice a sítě pozemní pohyblivé služby, občanské radiostanice, telemetrické stanice, rádiové zabezpečovací systémy, systémy pro předávání zpráv, rádiové vysílače pro přenos dat, pohyblivé vysílací rádiové stanice digitálního radiotelefonního systému a analogového radiotelefonního systému, základnové stanice a zařízení digitálního radiotelefonního systému a analogového radiotelefonního systému). Opravy mobilních telefonních přístrojů, odblokování mobilních telefonních přístrojů.
  (Finanční úřad) - Osvědčení o registraci k daním fyzických osob (29.5.1995) a k dani s přidané hodnoty se čtvrtletním zdaňovacím obdobím (1.8.1996) (DIČ CZ6909094192)
    Zápis o zkoušce podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb. pro kvalifikační stupeň - §6-8 (nová 13.3.2006)
    Zápis o zkoušce podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb. pro kvalifikační stupeň - §6-8 (stará 17.3.2003)
  Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 14 vyhláška č. 50/1978 (nová 2.3.2009 - platnost do 2.3.2012)
    Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 14 vyhláška č. 50/1978 (stará 13.3.2006)
    Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 14 vyhláška č. 50/1978 (stará 17.3.2003)
Osvědčení Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ č.586) Jinak viz. Evidence podnikatelů v elektronických komunikacích podle všeobecného oprávnění
Výpis z rejstříku trestů (nový - 4.5.2006)
  Výpis z rejstříku trestů (starý - 3.8.2005)
Potvrzení o bezdlužnosti u ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) (nový - 2.5.2006)
Potvrzení o bezdlužnosti u FÚ (Finanční úřad) (nový - 2.5.2006)
  Potvrzení o bezdlužnosti u ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) (starý - 5.9.2005)
  Potvrzení o bezdlužnosti u FÚ (Finanční úřad) (starý - 7.9.2005)
Posudek o zdravotní způsobilosti pro vykonávání činnosti v elektrotechnice (2.3.2009)
Posudek o zdravotní způsobilosti pro vykonávání činnosti v elektrotechnice (10.5.2006)
    Aplikace zákona o elektroodpadech včetně ceníku (1.9.2005)
Smlouva o dílo na dodávku a montáž a nebo dodávku a montáž bez instalace
Servisní smlouva na servis telekomunikačního zařízení
Protokol o překládce síťového zařízení uživatele
Protokol o odpojení síťového zařízení uživatele
Protokol o instalaci síťového zařízení uživatele
Předávací protokol
Identifikace zlomyslných a nebo obtěžujících volání
Ukončení dílčího smluvního vztahu
Odprodej majetku koncového zařízení zákazníkovi
Orientační stanovení % pro výpočet ceny servisu koncových zařízení
Základní informace pro posuzování shody telekomunikačních zařízení
Osvědčení ČTÚ o registraci dle Generální licence č. GL-24/T/2000

Důležité dokumenty
(síť WiFiMorava.com)

(Stránka je v rekonstrukci - omluvte případné chyby)

Vysvětlivky
Lze přečíst jen, když máte nainstalován Adobe Acrobat Reader který můžete stáhnout např. zde ! Adobe® Reader® 7.0 je zdarma dostupný program pro prohlížení a tisk dokumentů Adobe PDF (Adobe Portable Document Format).
platný dokument
komprimováno pod heslem (není volně dostupné)
Pozor připravujeme pro web (pro stažení a nebo se služba připravuje)
Dokument MS Wordu
** Je nedílnou součástí smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb
*** Tento dokument je zapsán i na ČTÚ
XX Dokument psaný šedou barvou (pozbyl platnosti)

Náš/e
Hosting Doména Banka


22.08.2005


22.08.2005

22.08.2005