Copyright a podmínky používání materiálů dostupných na WWW serveru WiFiMorava.com a vprdeli.com

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.Máte oprávnění používat materiály ze serveru WiFiMorava.com i vprdeli.com (subdoménám podřízeným) za předpokladu, že ....

* všechny kopie (tištěné či v elektronické podobě) budou zahrnovat informaci o zdroji (tj. budou vytištěny či uloženy v podobě v jaké jsou na tomto serveru včetně hlavičky a paty)
* použití těchto dokumentů z tohoto serveru je určeno pouze pro informativní, nekomerční nebo osobní účely a tyto dokumenty nebudou zkopírovány ani vystaveny v žádném síťovém počítači ani jinak šířeny v žádném druhu média bez dohody s autorem
* dokumenty nebudou žádným způsobem upravovány

Použití za jiným účelem je trestné podle autorského, občanského nebo trestního práva.

Tato práva se vztahují na původní materiály vytvořené autorem či spolupracovníky WiFiMorava.com i Vprdeli.com, nevztahují se na volně šířené materiály jiných autorů, které jsou na WiFiMorava.com i Vprdeli.com zveřejněny.

Úplné nebo částečné kopírování či imitování designu stránek WiFiMorava.com i Vprdeli.com je zakázáno. Žádná loga, grafika či obrázky nesmí být bez výslovného souhlasu autora kopírovány ani rozšiřovány.

Server WiFiMorava.com i Vprdeli.com věnuje maximální pozornost ověřování a kontrole zveřejněných materiálů, přesto neručí za správné použití či vhodnost zveřejněných materiálů pro jakýkoliv účel použití. Materiály jsou poskytovány "Tak jak jsou", bez jakékoliv záruky. Server WiFiMorava.com i Vprdeli.com se zříká všech záruk a podmínek při užívání těchto materiálů i za předpokladu správného použití pro odpovídající účel. Server WiFiMorava.com i Vprdeli.com nenese zodpovědnost za přímé či nepřímé finanční ani majetkové újmy, sníženou použitelnost majetku, poškození smluvních vztahů, protiprávní jednání, poškození zdraví ani za jakékoliv jiné újmy v souvislosti s používáním zveřejněných materiálů.

Zveřejněné materiály mohou obsahovat neaktuální informace, technické nepřesnosti, typografické či pravopisné chyby.

ODKAZY NA SERVERY TŘETÍCH STRAN
Servery na které směřují odkazy ze serveru WiFiMorava.com i Vprdeli.com, nejsou serverem WiFiMorava.com i Vprdeli.com kontrolovány. Server WiFiMorava.com i Vprdeli.com nenese odpovědnost za obsah, funkčnost, aktualizace či seriózní obsah (popup reklama, viry, dialery, nezákonný obsah apod.) žádného z odkazovaných serverů, ani za odkazy na odkazovaných serverech. WiFiMorava.com i Vprdeli.com poskytuje tyto odkazy jako doplněk nabízené služby a zahrnutí odkazu na serveru WiFiMorava.com i Vprdeli.com neznamená, že je serverem WiFiMorava.com i Vprdeli.com doporučen či schválen.

OBSAH SERVERU WiFiMorava.com i Vprdeli.com
Provozovatel serveru WiFiMorava.com i Vprdeli.com věnuje velkou péči kontrole obsahu serveru WiFiMorava.com i Vprdeli.com, přesto nenese žádnou zodpovědnost za neodhalení závadného obsahu přidaného na server WiFiMorava.com i Vprdeli.com čtenáři či jinými návštěvníky serveru WiFiMorava.com i Vprdeli.com, prostřednictvím některého z webových rozhraní, či v případě nezákonného útoku na integritu či obsah serveru WiFiMorava.com i Vprdeli.com.

Vstupem na WiFiMorava.com i Vprdeli.com, kde si můžete vybrat programy, které se nainstalují na váš počítač. Při instalaci některých programů může dojít k narušení operačního systému, narušení jiných dříve instalovaných programů nebo dokonce i ke ztrátě vašich dat! Nedoporučujeme instalovat žádné programy v případě, že jste začátečník nebo nemáte s instalací programů zkušenosti.

Neposkytuje pro žádný z programů technickou podporu (pokud se nejedná o náš komerční sw). V případě potíží se prosím obracejte na výrobce programů. Webové stránky, na kterých zjistíte podrobnější údaje, jsou uvedeny u popisu programu.

Programy byly testovány při standardním nastavení operačního systému. Je možné, že určitým nastavením systému, instalací ovladačů nebo vlivem jiných programů budou některé programy nefunkční. Před instalací jakéhokoli softwaru z tohoto DVD doporučujeme provést zálohu všech vašich dat.

Médium je kontrolováno aktualizovanou verzí antiviru NOD32 s nejvyšší citlivostí heuristické analýzy.

Ačkoli při přípravě byly všechny aplikace shledány bez virů a bez poškození, souhlasíte s tím, že nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu dat nebo jakékoli poškození v důsledku používání těchto programů.


OCHRANNÉ ZNÁMKY
Názvy skutečných společností a produktů zde uvedených mohou být ochranné známky příslušných vlastníků. Společnosti, organizace, produkty, osoby nebo události zde uváděné jako příklady jsou smyšlené. Jakákoli spojitost s kteroukoli skutečnou společností, organizací, produktem, osobou či událostí není úmyslná a nelze ji vyvozovat.

Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

 

Copyright © 2005-2015 Roman Lukša
SELF EXPERIENCE 1982-2015 All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.
Veškerý obsah serveru WiFiMorava.com a Vprdeli.com včetně příslušných domén 3. řádu k němu patřících je chráněn autorským zákonem.
Bez písemného souhlasu majitele serveru NENÍ dovoleno napodobovat, kopírovat ani jakoukoli formou šířit jakýkoli obsah serveru.