E-maily, které jste nepřečetly na uvítací obrazovce XPček !

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.V operačním systému Microsoft Windows XP jsou na uvítací obrazovce standartně pro zvolené uživatelské konto zobrazované nepřečtené majlíky z e-mailového klienta Outlook, anebo Outlook Express.Poku máte více e-mailových účtů, zobrazovaní obyčejně přestane fungovat, a vypnout ho však můžete i při existenci jediného konta. Registry jsou velmi dobrá u účinná zbraň. Pokud se jedná o úpravu systemu, dá se hodně vylepšit, nebo mnohé věci objejít, ale pokud uděláte chybu, může se také celý systém zhroutit. Pokud informace na této stránce využíváte, činíte tak na vlastní nebezpečí.

V registrech vyhledejte větev HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ UnreadMail. Vytvořte v ní novou text položku s názvem MessageExpiryDays, která určuje počet dní, po které bude e-mail považovaný za přečtený, i když poštovním programu ještě za nebyl označený za přečtený. Vložte zde hodnotu 0.

Nastavení platí pro aktuálně přihlášeného uživatele. Změny se projeví po restartu operačního systému MS Windows. Pro méně zkušené malé nakopnutí:

Start-Spustit-regedit.exe a vyhledávání pomocí klávesové zkratky Ctrl+F. Ještě připomínáme, že vše je na vlastní riziko a před aplikací jakéhokoliv návodu na našich stránkách je nutné si přečíst veškeré upozornění na našem portálu !!!


Nastavení:

Větev : [HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ UnreadMail]
Typ: REG_SZ (textová položka)
Názov: MessageExpiryDays
Hodnota: 0