Způsobuje Wi-Fi rakovinu?

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.Není to tak dávno, co se zjišťovalo, zda má nějaký vliv na člověka a jeho mozek vyzařování mobilních telefonů. Nyní čeká pravděpodobně podobné zkoumání i Wi-Fi.

Mobilní telefony
Různé studie prokázaly s vyzařováním z mobilních telefonů různé věci, takže i závěry jsou nejisté. Jedni vědci tvrdí, že je neškodné stejně jako mikrovlny v mikrovlnné troubě, druzí, že jde jen o minoritní odchylky v setinách procent, kdy se mozek při zhruba 20minutovém nepřerušovaném hovoru mírně ohřeje, jiní rovnou argumentují změnami v synaptických vazbách mozku a možností vzniku nádorů – ne hned, ale za zhruba 10 – 15 let. Jaká je skutečnost se tedy dozvíme již zanedlouho, protože větší celosvětový nárůst používání mobilních telefonů se klade do roku 1994, někdy 1997.

A nyní Wi-Fi
Univerzita Lakehead v kanadském Ontariu koncem února zakázala ve svých prostorách používání Wi-Fi. Podle posledních amerických studií totiž může vyvolat elektromagnetické pole rakovinu a vedení školy prostě má strach. Výsledky studií má vedení školy k dispozici a podle nich skutečně může Wi-Fi způsobit rakovinu u zvířat, přičemž vliv na člověka nebyl sice blíže zkoumán, ale dá se rovněž předpokládat. Místo Wi-Fi bude tedy škola nabízet studentům pouze drátové internetové připojení, navzdory faktu, že ostatní školy v Severní Americe a v Evropě naopak využívání Wi-Fi rozběhly na plné obrátky, aby tak studentům umožnily univerzální přístup.

COST281
Výzkumy COST281 se zaměřují nejen na výše uvedené mobily a Wi-Fi, ale také na vliv elektromagnetických polí na člověka u UMTS, Bluetooth nebo WLAN. Na programu, který pokrývá nyní 18 zemí, pracuje 50 výzkumných pracovníků. Rozpočet na pět let výzkumů činí 75 milionů. Na uvedených stránkách si pak můžete stáhnout průběžné dokumenty z výzkumu.

Žaloba ze strany rodičů
Ale zpět k vysokým školám. Kanadská Lakehead není sama ve svém úsilí. Základní škola v Illinois musela již v prosinci 2003 vypnout WLAN, a to na základě stížností rodičů, kterým se dostaly do rukou právě výzkumy o škodlivosti záření. Škola se stížnosti bránila, až došlo, jak jinak v USA, k soudnímu přelíčení, kde právník najatý rodiči předložil důkazy a soud rozhodl ve prospěch rodičů. Váha důkazů tedy asi již tehdy musela být dostatečně silná, aby porotu přesvědčila.

Tabákový efekt
Některé velké společnosti, které financují vlastní výzkumy, podle nichž žádné záření žádnému člověku neškodí, se cítí podobnými konkurenčními výzkumy ohroženy. Nejen proto, že plánují výstavby velkých sítí, jako Microsoft s celoevropským Wi-Fi pokrytím, ale protože si uvědomují možný dopad i v jiné oblasti. Není to totiž tak dávno, co se někteří kuřáci obrátili na soudy a vyhráli je, když tvrdili, že tabákové společnosti je včas nevarovaly před zvýšeným rizikem rakoviny. Nyní se nemocní kuřáci domohli alespoň finančního zadostiučinění. Hrozí tedy, že pokud studie prokáží negativní vlivy na člověka, bude firmám hrozit další série žalob. Otázkou je, kdy se skutečnou pravdu dozví veřejnost. U cigaret se informace o škodlivosti kouření dařilo tajit nebo potlačovat nějakých 50 let.Převzato z http://www.dsl.cz/clanky.php?clanek=376
Jan Lipšanský
jan.lipsansky( at )volny.cz


.... no a náš dodatek k WiFi:

Používáte mikrovlnku (mikrovlnou troubu) v kuchyni? ... pokud ANO, tak se ji musíte bát mnoha tisíc násobně více ... má totiž mnoha tisíc násobně vyšší výkon !!! Používáte mobil? ...tak přímo u hlavy Vám vysílá vysílač, který může vysílat až 2 Watty !!! U WiFi zařízení se u nás používá podstatně nižší výkon většinou v řádech desíte mW (miliwattů). Takže článek a výzkum by jsme měli brát hodně z rezervou
... několik desítek milliwattů vyzářené energie ve vzdálenosti několika metrů od těla je téměř zanedbatelných v porovnání s desítkami kilowatt např. televizních a radiových vysílačů, BTS a mobilů či mikrovlnek které nám září přímo u hlavy...