Základní instalace bezdrátového zařízení od WiFiMorava.com

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.Zakoupením připojovací sady získáváte od nás instalaci zdarma. Co vše obsahuje?

Ethernet. zařízení

WIFI karta
+ Redukce
 
(Pigtail)
+  Nízkošumový VF

kabel
+  Anténa
= 
Komplet

Požadavky na instalaci a na připojený počítač:
- dostupnost napájení 230V/50Hz ve vzdálenosti do tří metrů od umístění vnitřní jednotky
- umístění vnitřní jednotky v běžném vnitřním prostředí (půda, kancelář, obytná místnost)
- při umístění antény na střeše je nutný funkční bleskosvod , hromosvod
- PC + síťová karta s rozhraním RJ-45 /pokud není objednána u nás/, Windows 95 a vyšší, LINUX

Co je standardní instalace:
Za základní instalaci se považuje taková montáž, při které jsou splněny následující podmínky:

- přijímací anténa je uchycena pomocí přibaleného držáku (držák není součástí dodávky)
- délka kabelu mezi vnější jednotkou a vnitřní jednotkou nepřesahuje 3m
- vnější (anténní) jednotka a celá trasa kabelu je přístupná bez nutnosti použít horolezecké techniky
- kabel je veden převážně pomocí připevňovací pásky
- pro instalaci kabelu není nutné provést více než jeden prostup (přes okenní rám, zeď)

Předávacím rozhraním služby je vždy rozhraní Ethernet na vnitřní jednotce zařízení. Kontrola a předvedení funkčnosti zařízení je provedena na servisním počítači (notebooku) montážního technika.

Poznámka: Výše uvedené obrázky jsou pouze informativní. Zákazník dostane, 8 dB anténu, max. 3 VF kabelu, anténu, max. 10m kabelu a síťovou kartu!