První česká Internetová Horká linka - Stop internetové kriminalitě!

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.Internet Hotline bude ve spolupráci s veřejností, Policií ČR a provozovateli internetových služeb čelit šíření dětské pornografie a šíření dalšího nelegálního obsahu internetem.

Nadace Naše dítě zahájila od 1. ledna 2007 v rámci kombinovaného projektu CZESICON nový dvouletý mezinárodní projekt s cílem založit a uvést do provozu první českou internetovou horkou linku – tzv. Internet Hotline. Internet Hotline bude ve spolupráci s veřejností, Policií ČR a provozovateli internetových služeb čelit šíření dětské pornografie a šíření dalšího nelegálního obsahu internetem. V České republice dosud taková Internet Hotline neexistuje.

Safer Internet Hotline projektu Saferinternet.Cz zřizuje s podporou Evropské unie Nadace Naše dítě, která bude horkou linku provozovat. Internet Hotline navázala spolupráci se Skupinou odhalování informační kriminality Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky, které bude předávat informace o nelegálním obsahu na internetu.

Projekt byl oficiálně zahájen od 1. ledna 2007 a je podporován grantem z fondů Evropské komise do konce roku 2008.

Partnery kombinovaného projektu CZESICON Safer Internet plus/Internet Hotline a Internet Helpline, jsou:

nestátní organizace Nadace Naše dítě (www.nasedite.cz), nestátní organizace Sdružení linka bezpečí (www.linkabezpeci.cz), společnost Software602 a.s. (www.software602.cz) a společnost CZI s.r.o. (www.czi.cz), jež je zároveň koordinátorem projektu CZESICON.

Bližší info zde: http://www.saferinternet.cz/