Jak naučit chodit zákazníky do internetových kaváren - skrytá kamera (téměř instruktážní video)

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.Máte malou návštěvnost v internetové kavárně? Zaměstnejte slečnu, za kterou se Vám zakázníci budou do Vašeho Internet Cafe vracet. Určitě ji mužská část populace ráda a opakovaně bude pomáhat.


Jedna internetová kavárna.... – Skrytá kamera - SPY video