Upozornění na změnu přípojných bodů v lokalitě Kojetín - Popůvky

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.V rámci zvyšování kvality služeb bude ve druhém a třetím kvartále 2014 výrazně zvýšena rychlost internetu v lokalitě Kojetín Popůvky a také dojde ke změně přístupových bodů tzv. APček a také změně používané bezdrátové technologie. Všichni zákazníci byli, ale také ještě budou informováni letáky a také budou obvoláváni. Souvisí s tím i změna v umístění, která bude provedena všem zákazníkům do konce roku 2014 zdarma. Od 1.1. 2015 bude účtována částka dle skutečných nákladů na provedení u zákazníků, kteří neposkytnou součinnost pro tyto technické změny. V souladu s uzavřenou smlouvou a platnými Všeobecnými podmínkami Vás žádáme o součinnost. Děkujeme.